Považujete všechno okolo sebe za přirozené a automatické? Neumíte si představit, jak byste žili bez televize, internetu či telefonu? No, tak, jako lidé dříve.

Jak se žilo dříve

Ty největší politické, kulturní, ale i životní změny přišly s nástupem novověku. Nicméně, tyto velké změny nenastaly všude stejně, postupně se rozšiřovaly po celém světě.

Největší změnou je každopádně nástup renesančního slohu, který je přímý pokračovatel antiky, a právě tyto ideály oživuje. Rozvíjí se také přímý vztah člověka s Bohem. Toto období je vyznačování rozvojem humanismu, kdy si lidé začínají uvědomovat své hodnoty. Dokonce objevují, že Země je kulatá a dokonce objevují Ameriku.

Modernizace postihla také veškeré výrobní procesy, datuje se zde i vznik manufaktur, které jsou později brány jako základ pro vznik kapitalismu. Významného pokroku se dočkaly také přírodní vědy a astronomie – z toho se začíná rodit celá evropská společnost.

V této době došlo také k významné Válce o nezávislost, která výrazně přispěla ke vzniku USA a k vyhlášení Deklarace nezávislosti v roce 1776. Za přirozené jsou přijaty i základní lidská práva všech občanů bez rozdílu rasy či věku a začíná se formovat soudnictví a novodobé zákony.

Za pomyslné jádro novověku je brán člověk a rodina, do které jsou v té době bráni také její učedníci či čeledíni. Hlavou rodiny byl samozřejmě muž, který měl hlavní místo u stolu a všemu velel. Ostatní členové rodiny měli také každý své dané místo a povinnosti, kterým se bezmezně věnoval. V té době se lidé hodnotili podle stavovské a genderové příslušnosti.

Novověk se rozlišuje na dvě etapy – raný a vrcholný. Jako jeho začátek je bráno objevení Ameriky a následná reformace církve nebo také důležitý vynález knihtisku v roce 1450.

Po novověku se datuje nástup renesance, kolonizace, nových ekonomických vztahů a nastaly i nové vědecké objevy.

Zajímalo by Vás ale, co bylo ještě dříve, před nástupem novověku? Novověk je přímým nástupcem středověku, který byl také významným mezníkem našich dějin.