Svěřenecké fondy mohou sloužit různým účelům, od krytí majetku před věřiteli, po zaplacení sebe nebo vašich dědiců, až po rozdávání charitě. Pokud jde o to, kdy, jak a komu jsou vaše aktiva distribuovány, záleží na zakladateli svěřenského fondu.

Jak funguje svěřenský fond?

Do svěřenského fondu můžete vložit téměř cokoliv, včetně nemovitostí, bankovních účtů, investičních účtů, obchodních zájmů a životních pojištění. Svěřenské fondy mohou chránit majetek před prozkoumáním závěti nebo soudním řízením, ke kterému dochází po smrti osoby, kdy soudy řeší platby dluhů a daní, a rozdělují zbývající majetek podle vůle nebo podle státního zákona. Majetek je také chráněn při rozvodu, kdy nespadá do společného jmění manželů. Zejména ve chvíli, kdy si do manželství každý přivede své potomky, nachází svěřenské fondy své uplatnění.

Velkou výhodou je naprostá anonymita, která se projeví na příklad na výpisu z katastru nemovitostí, kde jako majitel je uvedený správce s dodatkem, že se jedná o správce, nikoliv skutečný majitel a zakladatel svěřenského fondu.

Každý fond má zakladatele, správce a obmyšleného

Do fungování každého svěřenského fondu jsou zapojeny tři strany: zakladatel, správce a obmyšlený.

Zakladatel zakládá svěřenský fond a současně ho financuje; obmyšlený je osoba, lidé nebo charita přijímající aktiva; a správce – osoba, skupina poradců nebo organizace, která má svěřeneckou zodpovědnost za správu svěřenského fondu nyní a po smrti poskytovatele.

Zánik svěřenského fondu

Svěřenský fond zanikne jakmile jsou všechna aktiva vyplacena obmyšlenému. Často však aktiva nadále generují příjem. Pravidla se liší podle státu, jak dlouho může svěřenský fond zůstat otevřený, ale mnoho z nich ukládá „pravidlo proti trvalým okolnostem“, které říká, že fond musí skončit nejpozději 21 let po smrti potenciálního obmyšleného.