Studie ukázaly spojení anticholinergiku s demencí. Léky na spaní, které nám obyčejně pomáhají, zároveň mohu zvyšovat riziko vzniku Alzheimerovy choroby. Zaměřte se speciálně na Benadryl nebo Piriton, které patří právě do skupiny léků, které si zaslouží pozornost…

Tyto “medikamenty” totiž obsahují takzvané anticholinergní, tedy blokovací účinky, které mají vliv na náš nervový systém. Zejména při vyšších dávkách těchto medikamentů pak dochází ke vzniku Alzheimerovy choroby, či dokonce ke vzniku jiných forem demence.

Podobné riziko přináší rovněž tricyklická antidepresiva, jako je například Doxepin nebo Ditropam (oxybutynin). Nejvíce ohrožení na zdraví jsou pak zejména staré osoby, které tyto léky užívají v hojných dávkách jako lék při častých problémech s močovým měchýřem.

Anticholinergní léky dokážou blokovat nervový systém díky acetylcholinu. Vedlejšími účinky jsou pak ospalost, rozmazané vidění, špatná paměť a podobně.Právě lidé, trpící Alzheimerovou chorobou, trpí také nedostatkem acetylcholinu…

Vedoucí studie, americký profesor říká, že by si lidé měli v první řadě uvědomit, že většina léků, které užívají, a to i bez lékařského předpisu, mají silné anticholinergní účinky. Nikdo z nás by se tak neměl kurýrovat sám, a ordinovat si léky podlé svého uvážení. Každý svůj zdravotní problém bychom rozhodně měli řešit v první řadě s odborníkem, který nám nejen naordinuje adekvátní a nezbytně potřebnou léčbu a medikamenty, ale zároveň dohlíží na celý průběh této léčby.

Výzkum pokračuje dále a ukazuje stále nová a nová možná rizika nejen zmíněných léků, ale dokonce i obyčejných léků na sennou rýmu. To, co nám tedy zdánlivě ulehčuje život, nám ve skutečnosti ubližuje. Statistiky ukazují, že navýšení demence v posledních letech stouplo až o padesát procent, přičemž u osob, které trpí Alzheimerem až o šedesát procent. Tím se vlastně ukazuje, že lidé užívají nejméně 10 mg Doxepinu denně.