Místní včelař utrpěl nevyčíslitelnou ztrátu po zasazení GMO (geneticky manipulovaných) kukuřic. Ztratil přibližně 600 úlů…

Jakmile se uměle vytvořená kukuřice začala rodit, zemřelo včelaři miliony včel. Vše mají na svědomí neonicotinoidy, které masově vyrábí místní společnost. Ty se dostanou do nektaru a pylu a zabíjejí hmyz, včetně tolik užitečných včel.

V minulosti však vědci neznali příčinu vymírání včelstev, tento jev pouze označili za “poruchu hromadného vymírání včelstev”, která neměla oficiální vysvětlení. Dnes však víme, že se v pylu nachází až 121 různých pesticidů, které zabíjejí celé kolonie včelstev. Třetina toho, co jíme, závisí na opylování včelami, kam tedy spěje naše budoucnost?

Rozebírat ekonomiku netřeba, na jednu stranu se snažíme ušetřit se ztrátou na straně druhé. Bohužel společnosti se zajímají pouze o zisk a je jim docela jedno, zda svými metodami ublíží hmyzu či člověku.